Trang chủ » Lịch sử phát triển

Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng (Trường) là đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngân hàng phục vụ yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của NHNN và của ngành Ngân hàng theo quy hoạch, kế hoạch đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng được thành lập theo Nghị định 96/2008/NĐ – CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ. Tiền thân của Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng là Trung tâm Đào tạo NHNN (được thành lập theo Quyết định số 2439/QĐ-NHNN ngày 25/12/2006 của Thống đốc NHNN).

Ngày 22/6/2006, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 1266/QĐ – NHNN về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Đào tạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau một thời gian thực hiện các công việc nền móng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân sự, chương trình, tài liệu cho hoạt động đào tạo, tháng7/2007 Trung tâm đào tạo NHNN bắt đầu thực hiện công tác tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức NHNN, đánh dấu những bước đi đầu tiên cho công tác đào tạo của Trường. Tháng 10/2008, Trung tâm Đào tạo NHNN được nâng lên một vị thế mới, trở thành Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng, có tên trong cơ cấu bộ máy của NHNN theo Nghị định 96/2008/NĐ – CP. Trưởng thành theo từng năm tháng, Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy, tìm tòi và phát triển thêm loại hình và phương thức đào tạo mới để đảm bảo các công việc chuyên môn được phân công chuyên trách và hiệu quả công tác đào tạo ngày một nâng cao.

Trung bình hàng năm, Trường tổ chức gần 100 khóa học cho khoảng từ 2.500 đến 3.000 lượt cán bộ, công chức NHNN tham gia học tập với 700 đến 800 ngày đào tạo; Nội dung đào tạo đa dạng, không chỉ riêng các nội dung về nghiệp vụ ngân hàng trung ương, về chính sách tiền tệ, an toàn kho quỹ, thanh tra, giám sát, kế toán, kiểm toán, Trường còn có thêm nhiều khóa học về các chương trình bổ trợ như các khóa đào tạo, bồi dưỡng về lãnh đạo, quản lý, quản lý nhà nước, kỹ năng mềm, Tiếng Anh…   Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng luôn bám sát mục tiêu, định hướng của Thống đốc NHNN, đảm bảo thiết thực, sát với yêu cầu công việc. Qua đó, đã góp phần trong việc cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn và chuẩn hóa nghề nghiệp, chức danh nhằm tạo đội ngũ cán bộ ngân hàng nói chung và NHNN nói riêng có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Các chương trình đào tạo đang ngày càng phù hợp với tính chất công việc của từng đơn vị, đáp ứng  yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, chuyên môn sâu, có thể trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn hẹp của NHNN.

Từ khi thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng đến nay, mức độ phân bổ đào tạo được cân đối hơn, không chỉ tập trung đào tạo cho cán bộ, công chức Hội sở chính. Số học viên tham gia học tập do Trường tổ chức là cán bộ, công chức chi nhánh NHNN ngày một tăng.

Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng đã đi vào hoạt động được 8 năm. Trong quãng thời gian ngắn đó, Trường đã vượt qua khó khăn và thách thức của thời kỳ đầu thành lập, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành nói chung và NHNN nói riêng hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực của cán bộ, công chức đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của NHNN trong tiến trình phát triển, hội nhập quốc tế./.

(Nguồn phòng Tổng hợp)