Trang chủ » Tin nội bộ

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng nhìn lại thành quả đạt được trong năm 2020 và mục tiêu cho năm 2021

25/01/2021


Sáng 22/01/2020, Trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng đã tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức, người lao động năm 2020. Tham gia hội nghị có các đồng chí: Ngô Chung Bí thưc chị bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đ/c Đặng Xuân Huệ chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đ/c Hoàng Linh Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể CBNV tại trụ sở chính.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng; tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Mặc dù năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn với tập thể CBNV Trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 hoạt động bồi dưỡng đào tạo của nhà trường đã chịu những ảnh hưởng không nhỏ; một số khóa học bị hoãn, hủy, một số khóa học phải thay đổi hình thức đào tạo, hoạt động tài chính của trường từ hoạt động đào tạo cho các tổ chức tín dụng và cung cấp dịch vụ lưu trú tại các phân viên giảm mạnh dẫn đến giảm nguồn thu của trường. Nhưng với tinh thần đoàn kết, sự lãnh đạo đúng đắn của tập thể Ban giám hiệu đã chị đạo sâu sát, khắc phục mọi khó khăn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBNV.

(Đ/c Ngô Chung – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường BDCBNH khai mạc hội nghị)

Thay mặt đoàn chủ tịch, đ/c Đặng Xuân Huệ – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm học 2019 – 2020 báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 – 2020 đã đề ra, các kết quả cụ thể về công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn gồm công tác đào tạo bồi dưỡng, hoạt động hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành ngân hàng, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán, công tác hành chính quản trị, hoạt động của hai phân viện thuộc trường, công tác thi đua khen thưởng, công tác đoàn thể. Và thay mặt lãnh đạo nhà trường, đ/c Đặng Xuân Huệ – Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Đ/c Đặng Xuân Huệ - Chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo)

Tiếp theo chương trình Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tài chính năm 2019 – 2020 từ đ/c Nguyễn Thị Bình Minh – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng, nội dung báo cáo gồm có: thu chi ngân sách năm 2019 – 2020, thu chi quỹ phúc lợi, đề xuất kiến nghị, một số định hướng về công tác tài chính.

(Đ/c Nguyễn Thị Bình Minh – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán trình bày báo cáo tài chính)

Tiếp theo là phần Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân tổng kết hoạt động năm học 2019 – 2020 và phương hướng hoạt động năm học 2020 – 2021 và phát biểu đóng góp ý kiến của các CBNV nhà trường.

(Đ/c Đào Xuân Hùng – Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo)

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đóng góp của các cán bộ trong Trường, đồng chí Ngô Chung Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tổng kết Hội nghị, đã đánh giá cao tinh thần của Ban giám hiệu cùng tập thể CBNV cùng nhau vượt qua khó khăn của năm 2020 để đạt được những thành tích rất đáng tự hào; phục vụ tốt hoạt động đào tạo bồi dưỡng hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch được giao. Đ/c cũng mong muốn BGH cùng tập thể CBNV nhà trường sang năm 2021 đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu đặt ra; đảm bảo thu nhập của CBNV ổn định; phục vụ tốt nhất mọi hoạt động đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch của Ngân hàng nhà nước và khi có nhu cầu. Tăng cường công tác liên kết đào tạo với các đơn vị trong và ngoài ngành ngân hàng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu thực tế của xã hội; thực hiện khai khác tốt nhất cơ sở vật chất khang trang, tiện ích đã được giao, đẩy mạnh hoạt động của hai phân viện, đảm bảo ổn định đời sống cho CBNV.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Duy Long - Tổng hợp