Trang chủ » Tin Kinh tế - Tổng hợp

Đã có 99,32% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

12/11/2020


(PLVN) -Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 19/10/2020 đã có 794.134 doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,32% DN đang hoạt động...

Đã có 99,32% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử
 

Số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế (CQT) là 781.387 DN, đạt tỷ lệ 97,73%. Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 19/10/2020, các DN đã thực hiện 2.566.030 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 508.009 tỷ đồng và 27.950.772 USD. 

Cũng trong thời gian này đã có tổng số 8.131 DN tham gia hoàn thuế điện tử (đạt 95,85%). Hệ thống thuế đã tiếp nhận và giải quyết hoàn cho 15.367 hồ sơ với tổng số tiền hơn 91.144 tỷ đồng.

Về hóa đơn điện tử, tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 19/10/2020 đã có 255 DN đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của CQT. Từ ngày 1/1/2020 đến 19/10/2020 đã có 1.032.157 hóa đơn đã được cấp mã với tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 28.325 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.502 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, cùng với tăng cường các biện pháp thu ngân sách, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện những giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục hướng dẫn các Cục Thuế triển khai khai nộp điện tử đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản. CQT các cấp sẽ tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC thuế và xây dựng chính phủ điện tử đảm bảo vận hành, hỗ trợ hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, qua đó đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế.

Thanh Thanh