Trang chủ » Tin nội bộ

Thông báo tuyển dụng

27/10/2020


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức hạng III năm 2020, cụ thể như sau:

Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng

TT

Vị trí việc làm

Số lượng

Trình độ

Chuyên ngành tuyển dụng

Xếp loại TN

Hình thức tuyển dụng

1

Chuyên viên Kế toán

01

Cử nhân

Kế toán, kế toán – kiểm toán.

Khá

trở lên

Xét tuyển

 

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng

01

 

 

 

 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện công việc.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên đúng chuyên ngành đào tạo nêu trên và đáp ứng yêu cầu về xếp loại tốt nghiệp của vị trí việc làm tại Mục 1 nêu trên (kể cả những thí sinh có bằng Thạc sĩ trở lên).

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên. Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau trở lên để thay thế: IELTS 4.0; TOEFL 450 (PBT), 133 (CBT), 45 (iBT); TOEIC 350; Chứng chỉ tiếng Anh khung A2 Châu Âu.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ Tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; cụ thể như sau:

“3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

4. Hồ sơ dự tuyển viên chức

Hồ sơ dự tuyển viên chức gồm có các thành phần như sau:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển: Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

(2) Sơ yếu lý lịch tự thuật.

(3) Bản chụp (chưa cần có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại học và bằng tốt nghiệp sau đại học (nếu có); Bảng điểm của từng bậc đào tạo; Chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) và chứng chỉ Tin học;

(4) Giấy khám sức khỏe (bản chính) do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện khám sức khỏe cấp có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe.

(5) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

(6) 02 phong bì (ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc); 02 ảnh cỡ 4x6.

Lưu ý:

i) Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển cần nộp kèm cả bản công chứng dịch thuật của văn bằng và bảng điểm học tập sang tiếng Việt.

ii) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng nếu nộp sau ngày hết hạn thu hồ sơ thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 30/10/2020 đến hết ngày 29/11/2020; Các buổi sáng từ 08h30 đến 11h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trong thời hạn nhận hồ sơ.

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Tại TP Vũng Tàu: Phân viện Vũng Tàu – Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng, 174 Hoàng Hoa, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Số điện thoại liên hệ: 0254 3852300.

- Tại TP Hà Nội: Phòng Tổng hợp, Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng, 90 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Số điện thoại liên hệ: 024 39263477.

Lưu ý: Thí sinh dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5.5. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/ thí sinh. Lệ phí nộp cùng hồ sơ dự thi và không hoàn trả nếu thí sinh không dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm và nội dung xét tuyển

6.1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 12/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo đến từng thí sinh)

6.2. Địa điểm xét tuyển: Phân viện Vũng Tàu – Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng, 174 Hoàng Hoa, phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

6.3. Quy trình xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều này.

- Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Trân trọng thông báo./.

                                          TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG