Trang chủ » Tin nội bộ

KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG “KỸ NĂNG LẬP PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP VÀ VIẾT BÁO CÁO (NÂNG CAO)” – LỚP 1

12/10/2020


- Nguyễn Tuấn Anh -

Thực hiện triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước năm 2020 đã được Thống đốc NHNN phê duyệt tại Quyết định số 2544/QĐ-NHNN ngày 06/12/2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng (Trường BDCBNH) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khóa bồi dưỡng dưỡng “Kỹ năng Phân tích, tổng hợp và viết báo cáo (nâng cao)- Lớp 1”cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ngân hàng Nhà nước. Khóa bồi dưỡng với thời lượng 05 ngày, khai giảng ngày hôm nay 12/10/2020 tại Trung tâm tập huấn nghiệp vụ ngân hàng,số 75 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc khóa học, ông Ngô Chung - Hiệu trưởng Trường BDCBNH cho biết: Nội dung khóa bồi dưỡng được thiết kế tập trung vào 03 kỹ năng cơ bản: Kỹ năng phân tích và tổng hợp; Kỹ năng lập kế hoạch, xác định mục tiêu và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; Kỹ năng viết văn bản: Công văn, tờ trình, đề án, báo cáo. Trong mỗi phần, ngoài kiến thức được trang bị còn có các câu hỏi thảo luận và bài tập tình huống thực tiễn phù hợp với đối tượng học viên và tính chất công việc; khuyến khích học viên trao đổi và tương tác với nhau cũng như tương tác với giảng viên.

Khóa bồi dưỡng nhằm trình bày và cập nhật các khái niệm và xu hướng quốc tế, kiến thức về phân tích và tổng hợp trong công tác tại môi trường cơ quan nhà nước, trang bị một số kỹ năng và phương pháp mới về thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin dữ liệu, lập kế hoạch công tác, xác định mục tiêu, tổ chức thực hiện, viết đề án và các loại báo cáo liên quan tới công tác của ngành Ngân hàng Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các kỹ năng giúp học viên làm việc hiệu quả.

Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Trường BDCBNH đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra khóa đào tạo nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống, hướng đến mục tiêu vừa nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo chất lượng đào tạo của khóa học.

Cuối cùng, với sự cộng tác của Công ty CP Tư vấn và Phát triển quản lý MCD, Trường BDCBNHhi vọng qua khóa học,học viên sẽ học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng mới, đặc biệt là những kỹ năng như: Thu thập thông tin dữ liệu theo hướng phân tích có dẫn chứng (evidence-based analysis), Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch công tác theo 5 W, 1 H, 2 C và 5 M, Xây dựng được các mục tiêu khả thi và thực tiễn cho kế hoạch công tác theo nguyên tắc SMART, Cấu trúc quy trình làm việc theo lưu đồ FLOWCHART vào viết báo cáo...;kết hợp với việc trao đổi kinh nghiệm quý báu từ các đồng nghiệp, học viên có thể áp dụng vào thực tế vị trí việc làm của mình để nâng cao hiệu quảcông việc tại đơn vị. 

Một số hình ảnh của khóa học: