Trang chủ » Tin nội bộ

Khai giảng Chương trình bồi dưỡng Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả

07/10/2020


Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức (CB,CC,VC) Ngân Hàng Nhà nước (NHNN) năm 2020 đã được Thống đốc NHNN phê duyệt  tại quyết định số 2544/QĐ/NHNN ngày 06/12/2019. Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng phối hợp với Vụ TCCB đã khai giảng Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả” cho CB,CC,VC NHNN chi nhánh Tỉnh, Tp phía nam. Khóa bồi dưỡng với thời lượng 5 ngày, khai giảng ngày 05/10/2020 tại Phân Viện Vũng Tàu.

Ảnh Minh Họa: Hạnh Phúc

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức chung về:

-  Một số kỹ năng và phương pháp về xây dựng và triển khai kế hoạch công tác.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

- Trình bày được nội hàm các khái niệm “quản lý”, “kế hoạch”, “quy trình công việc”, “thời gian”;

- Nêu được ý nghĩa và mục đích của quản lý công việc hiệu quả;

- Nêu tên các chức năng cơ bản trong quản lý công việc tại công sở;

- Vận dụng ít nhất 3 công cụ và kỹ thuật phù hợp để lập kế hoạch và triển khai kế hoạch công tác của cá nhân cũng như đơn vị;

- Xây dựng được các mục tiêu khả thi và thực tiễn cho kế hoạch công tác theo nguyên lý STARS;

- Áp dụng được công cụ 5W, 1H, 2C trong tổ chức triển khai công việc;

- Hiểu được các nguyên tắc và các phương pháp cùng tham gia để đạt được mục tiêu;

- Phân biệt được các bước và xây dựng được quy trình thực hiện công việc trong cơ quan nhà nước;

- Xác định được các yếu tố làm mất thời gian trong công việc;

- Trình bày được 5 nguyên tắc quản lý thời gian hiệu quả;

- Xây dựng được kế hoạch làm việc, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc và phân bổ thời gian hợp lý;

- Nâng cao ý thức của học viên về các kỹ năng làm việc cần thiết để tăng cường hiệu quả công tác trong ngành NHNN.

Khóa học thiết kế nhằm giới thiệu các kiến thức về quản lý trong công tác tại môi trường cơ quan nhà nước, trang bị một số kỹ năng và phương pháp cần thiết về lập kế hoạch công tác - xác định mục tiêu - tổ chức thực hiện, quản lý công việc và quản lý thời gian hiệu quả trong công tác của người học, qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các kỹ năng giúp học viên làm việc có hiệu quả cao.

Ảnh Minh Họa: Hạnh Phúc

26 Học viên là các cán bộ cấp phòng, quy hoạch cấp phòng-đội ngũ cán bộ thường xuyên thực hiện những nhiệm vụ chủ chốt trong NHNN.

Chủ trì lễ khai giảng là ông Nguyễn Hạnh Phúc - Giám Đốc Phân Viện Vũng Tàu, ông Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi lời chúc tới giảng viên và các học viên tham gia khóa học và cũng nêu lên tầm quan trọng của khóa bồi dưỡng “Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả”. Đồng thời cũng nhấn mạnh khóa học tổ chức trong thời gian dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Ban tổ chức lớp học đã cung cấp đầy đủ khẩu trang và nước sát khuẩn cho giảng viên - học viên, tiến hành đo nhiệt độ kiểm tra từng học viên. Cuối cùng, thay mặt ban tổ chức lớp học Ông Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên, học viên và Vụ TCCB đã cùng phối hợp để có lớp học hôm nay.

Giảng viên khóa học là TS. Nguyễn Khắc Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty MCD) và ThS. Nguyễn Tiến Dũng (Phó Giám đốc Công ty MCD).

 

Lớp học diễn ra trong 05 ngày và dự kiến bế giảng vào ngày 10/10/2020. Các học viên tham dự đủ thời lượng và hoàn thành chương trình học sẽ được Hiệu trưởng trường BDCBNH cấp chứng chỉ. 

Hạnh Phúc-Phân viện Vũng Tàu-Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng