Trang chủ » Tin nội bộ

Khai giảng khóa bồi dưỡng “Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả” – lớp 1

28/09/2020


Thực hiện triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước năm 2020 đã được Thống đốc NHNN phê duyệt tại Quyết định số 2544/QĐ-NHNN ngày 06/12/2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng (Trường BDCBNH) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khóa bồi dưỡng dưỡng “Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả (lớp 1)” cho cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ngân hàng Nhà nước. Khóa bồi dưỡng với thời lượng 05 ngày, khai giảng ngày hôm nay 28/9/2020 tại Trung tâm tập huấn nghiệp vụ ngân hàng,số 75 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Ông Đặng Xuân Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường BDCBNH phát biểu khai mạc khóa học

Phát biểu khai mạc khóa học, ông Đặng Xuân Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường BDCBNH cho biết: Nội dung khóa bồi dưỡng được thiết kế bao gồm 03 phần: Kỹ năng lập kế hoạch, xác định mục tiêu và chỉ số, bố trí hoạt động và nguồn lực, và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; Kỹ năng quản lý công việc và Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Trong mỗi phần, ngoài kiến thức được trang bị còn có các câu hỏi thảo luận và bài tập tình huống thực tiễn phù hợp với đối tượng học viên và tính chất công việc; khuyến khích học viên trao đổi và tương tác với nhau cũng như tương tác với giảng viên.

Khóa bồi dưỡng nhằm mục tiêu giới thiệu các kiến thức về quản lý trong công tác tại môi trường cơ quan nhà nước, trang bị một số kỹ năng và phương pháp cần thiết về lập kế hoạch công tác – xác định mục tiêu – tổ chức thực hiện, quản lý công việc và quản lý thời gian hiệu quả trong công tác của người học, qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các kỹ năng giúp học viên làm việc có hiệu quả cao. Đây là khoá học quan trọng và có ý nghĩa to lớn và thiết thực nhằm thực hiện tốt một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành – nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ đang công tác tại NHNN.

Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Trường BDCBNH đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra khóa đào tạo nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống, hướng đến mục tiêu vừa nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo chất lượng đào tạo của khóa học nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.

Cuối cùng, với sự cộng tác của Công ty CP Tư vấn và Phát triển quản lý MCD, Trường BDCBNHhi vọng qua khóa học, học viên sẽ học hỏi được nhiều kiến thức mới, đặc biệt là những kỹ năng và kinh nghiệm quý báu từ các giảng viên và từ các đồng nghiệp, có thể áp dụng vào thực tế để nâng cao hiệu quả công việc tại đơn vị. 

Một số hình ảnh của khóa học:

Thực hiện: Tuấn Anh