Trang chủ » Các chương trình đào tạo

Chương trình bồi dưỡng "Sử dụng các phần mềm tin học Oracle BI trong tổng hợp, kiểm tra dữ liệu báo cáo"

16/11/2019


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng
131 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Chương trình bồi dưỡng "Sử dụng các phần mềm tin học Oracle BI trong tổng hợp, kiểm tra dữ liệu báo cáo"

Thời gian: từ ngày 18- 20/11/2019 tại TP Hồ Chí Minh.

 

Ngày

 

 

Thời gian

 

Nội dung

Giảng viên và trợ giảng

Thứ 2

18/11/2019

Buổi sáng

8: 00 - 11: 30,

Hướng dẫn Sử dụng các phần mền tin học Oracle BI

- GV: Đinh Tiến Dũng

- Trợ giảng: Phan Hữu Chí, Nguyễn Thị Thủy

Buổi chiều

13:30 - 17:00

- GV: Đinh Tiến Dũng

- Trợ giảng: Phan Hữu Chí, Nguyễn Thị Thủy

Thứ 3

19/11/2019

Buổi sáng

8: 00 - 11: 30,

- GV: Đinh Tiến Dũng

- Trợ giảng: Phan Hữu Chí, Nguyễn Thị Thủy

Buổi chiều

13:30 - 17:00

- GV: Đinh Tiến Dũng

- Trợ giảng: Phan Hữu Chí, Nguyễn Thị Thủy

Thứ 4

20/11/2019

Buổi sáng

8: 00 - 11: 30,

- GV: Đinh Tiến Dũng

- Trợ giảng: Phan Hữu Chí, Nguyễn Thị Thủy

Buổi chiều

13:30 - 17:00

- GV: Đinh Tiến Dũng

- Trợ giảng: Phan Hữu Chí, Nguyễn Thị Thủy

 

1.     Link tải tài liệu: TL1, TL2

2.     Link tải phiếu khảo sát: xem tại đây

3.     Link tải phiếu đánh giá: xem tại đây