Trang chủ » Các chương trình đào tạo

Chương trình lớp tập huấn "Phổ biến văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực kế toán, thanh toán"

22/10/2019


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHỔ BIẾN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC KẾ TOÁN, THANH TOÁN

 

 

1

ĐỐI TƯỢNG

CB,CC  NHNN đang làm công việc liên quan đến lĩnh vực kế toán, thanh toán, thanh tra, giám sát, kiểm toán và cán bộ khác làm công việc có liên quan đến khóa tập huấn

Ghi chú

2

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Giới thiệu nội dung và tinh thần của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán, thanh toán

 

3

Thời lượng, Thời gian và địa điểm

- 02 ngày, từ 30 - 31/10/2019

- Tại Phòng họp trực tuyến, 25 Lý Thường Kiệt và CN tỉnh/thành phố

 

4

NỘI DUNG

* Lĩnh vực kế toán: (GV. Đinh Lan Hương-TP vụ TCKT)

30/10/2019

* Lĩnh vực Thanh toán: (GV. Nguyễn Thị Thu-PTP vụ TT)

1. Nghị định số 101/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 80/2016/NĐ-CP);

2. Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung);

3. Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thanh toán thẻ (đã được sửa đổi, bổ sung)

4. Thông tư số 39/2014/TT-NHNN về dịch vụ trung gian thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung)

5. Thông tư số 46/2014/TT-NHNN về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

6. Thông tư số 26/2013/TT-NHNN về phí dịch vụ thanh toán qua NHNN (sửa đổi tại Thông tư số 33/2018/TT-NHNN).

31/10/2019

5

GIẢNG VIÊN

Vụ Tài chính-Kế toán và Vụ Thanh toán

 

6

PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học sinh làm trung tâm.

 

7

ĐÁNH GIÁ

Đánh giá đầu vào, cuối khóa học theo mẫu của Trường BDCBNH

 

 Link tải tài liệu: xem tại đây

Link tải phiếu khảo sát: xem tại đây

Link tải phiếu đánh giá: xem tại đây