Trang chủ » Các chương trình đào tạo

Chương trình lớp bồi dưỡng "Đấu thầu qua mạng"

25/09/2019


 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Thời lượng: 01-02/10/2019; Địa điểm: 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

Hình thức: Hội nghị trực tuyến

1

ĐỐI TƯỢNG

239 CB,CC tại NHNN CN tỉnh/thành phố trên toàn quốc

Ghi chú

2

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Cập nhật và nâng cao kiến thức về quy định, quy trình đấu thầu qua mạng; Kinh nghiệm về đấu thầu qua mạng; Thực hành; Giải đáp thắc mắc

 

3

Thời gian  và địa điểm

Từ 01-02/10/2019, ĐTBD theo hình thức Hội nghị trực tuyến. Điểm cầu chính tại 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  

 

4

NỘI DUNG

- Khai giảng

Chuyên đề 1. Giới thiệu về khung pháp lý cho ĐTQM

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT/BKHHĐT-BTC

- Thông tư 04/2017/BKHĐT

- Thông tư 06/2017/BKHĐT

- Chỉ thị 47/CT-TTg

0,5 ngày

Chuyên đề 1. Giới thiệu về Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia (tiếp):

- Tổng quan hệ thống;

- Tình hình triển khai

Chuyên đề 2. Thực hành quy trình đăng ký cấp phát Chứng thư số

- Đăng ký BMT, Đăng ký NT

- Những vấn đề liên quan đến chứng thư số (đăng ký thêm, gia hạn…)

0,5 ngày

Chuyên đề 3. Đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống

- Đăng tải KHLCNT, TBMT trực tiếp, kết quả LCNT

- Các kỹ năng tìm hiểu, chỉnh sửa thông tin…

- Hỏi đáp về đăng ký thông tin

 

 

Chuyên đề 4. Thực hành quy trình LCNT qua mạng phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

- Đăng tải, phát hành HSMT qua mạng

- Tham dự thầu

0,5 ngày

 

 

Chuyên đề 4. Thực hành quy trình LCNT qua mạng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (tiếp):

- Đăng tải, phát hành HSMT qua mạng

- Tham dự thầu

0,5 ngày

 

 

Chuyên đề 4. Mở thầu qua mạng (tiếp):

- Mở hồ sơ năng lực, kỹ thuật

- Mở hồ sơ tài chính

- Hỏi đáp

5

GIẢNG VIÊN

Trung tâm đấu thầu qua mạng

 

6

TÀI LIỆU

- Slides bài giảng;

- Tài liệu tham khảo (nếu có)

 

7

PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm

 

8

KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ

- 01 bài kiểm tra;

- Khảo sát đầu vào và đánh giá cuối khóa học

 

             Link tải tài liệu: Xem tại đây