Trang chủ » Các chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

13/09/2019


(Thực hiện theo hình thức E-learning. Học viên tự học với thời gian 1 tháng tương đương thời lượng lớp học truyền thống 3 ngày)

 

  1
ĐỐI TƯỢNG
CB,CC đang làm việc tại phòng TTGS NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố (Tổng số: 268 học viên đăng ký)
Ghi chú
2
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Cập nhật và nâng cao kiến thức về giám sát ngân hàng; Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin về đối tượng giám sát ngân hàng nhằm phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các rủi ro gây mất an toàn hoạt động ngân hàng vi phạm quy định an toàn hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 
3
Thời gian và địa điểm
Lớp bồi dưỡng trực tuyến E-learning trên toàn quốc (học viên tự học trực tiếp trên mạng Internet/download bài giảng và học trong trường hợp không sử dụng mạng Internet) trong 01 tháng (tương đương lớp học truyền thống 03 ngày)  
 
4
NỘI DUNG
1. Khai giảng và giới thiệu về chương trình ĐTBD, PP học tập theo hình thức E-Learning, sử dụng hình thức Hội nghị trực tuyến (HNTT)
0,5 ngày
2. Tổng quan về giám sát ngân hàng: Cơ sở pháp lý; Hoạt động giám sát ngân hàng; Quy trình giám sát ngân hàng; Bài kiểm tra ngắn
3. Giám sát an toàn vi mô: Cơ sở pháp lý; Khái niệm; Phương pháp; Công cụ; Quy trình giám sát vi mô; Bài kiểm tra ngắn
1 ngày
4. Quy trình giám sát vi mô-Phần I: Thu thập thông tin đầu vào và chiết xuất dữ liệu đầu ra phục vụ phân tích, đánh giá; Bài kiểm tra ngắn
0,5 ngày
5. Quy trình giám sát vi mô: Phần II: Phân tích đánh giá và đề xuất các biện pháp xử lý trong giám sát ngân hàng; Bài tập tình huống
1 ngày
6. Quy trình giám sát vi mô: Phần III: Lập báo cáo giám sát ngân hàng
7. Thảo luận và giải đáp thắc mắc
0,5 ngày
8. Bế giảng + giải đáp câu hỏi của học viên sau khóa học 15 ngày, sử dụng hình thức HNTT
0,5 ngày
5
GIẢNG VIÊN
CQTTGSNH
 
6
TÀI LIỆU
- Slides bài giảng;
- Bộ chỉ số giám sát ngân hàng (BSIs)
- Bài tập tình huống và bài kiểm tra ngắn
 
7
PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm
 
8
KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ
- Các bài kiểm tra ngắn (chuyên đề) và 01 bài kiểm tra cuối khóa học;
- Khảo sát đầu vào và đánh giá cuối khóa học
 

    Lưu ý: Các chi nhánh có thể bổ sung thêm CB, CC tùy theo nhu cầu đào tạo của chi nhánh

    Link xem tài liệu: TL1, TL2

     Link  phiếu khảo sát: xem tại đây