Trang chủ » Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG QUÝ III/2019

25/06/2019


 

 

 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG QUÝ III/2019

 

 

1

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền và quản lý kho quỹ (lớp 1)

Thời gian: từ 01/07 – 05/07/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

Thông tin giảng viên:

 

 

2

Tổng quan về tiền điện tử, tiền ảo và hoạt động sàn giao dịch vàng

thời gian: từ 03/07 – 04/07/2019

Hình thức: học trực tuyến

Địa điểm: 25 Lý Thường Kiệt và các CN tỉnh, thành phố

Danh sách học viên:

 

 

3

Tập huấn về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ

Thời gian: từ 10/07 – 11/07/2019

Hình thức: tập trung

Địa điểm: Trung tâm tập huấn NVNH 75 Lê Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng

Danh sách học viên: 

 

 

4

Kỹ năng tổ chức sự kiện

Thời gian: từ 15/07 – 19/07/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Trung tâm phụ nữ và phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: 

 

 

5

Tập huấn về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ

Thời gian: từ 16/07 - 17/07/2019

Địa điểm: Phân viện Vũng Tàu, 174 Hoàng Hoa Thám, P2, Thành phố Vũng Tàu

Danh sách học viên:

 

 

6

Quản trị nhân sự cơ bản

Thời gian: từ 15/07 – 19/07/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Trung tâm tập huấn NVNH 75 Lê Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng

Danh sách học viên: 

 

 

7

Công nghệ chuỗi khối (blockchain)

Thời gian: từ 22/07 – 26/07/2018

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Trung tâm phụ nữ và phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: 

 

 

 

8

Quản trị nhân sự cơ bản

Thời gian: từ 22/07 – 26/07/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Phân viện Vũng Tàu, 174 Hoàng Hoa Thám, P2, Thành phố Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

 

 

9

Phân tích thị trường tài chính, kinh nghiệm quản lý dự trữ ngoại hối

Thời gian: từ 30/07 – 01/08/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Trung tâm phụ nữ và phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: 

 

 

10

Học phần 3: quản trị rủi ro ngân hàng – chương trình đào tạo nghiệp vụ then chốt trong quản lý ngân hàng thương mại do ATTF tài trợ

Thời gian: từ 05/08 – 09/08/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Hà Nội Authentic Hotel, 13 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Danh sách học viên: 

    

 

    11

Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dành cho lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh thành phố (Khu vực phía Bắc)

Thời gian: từ 01/08 – 02/08/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: 49 Lý Thái Tổ

Danh sách học viên: 

   

 

    12

Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dành cho lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh thành phố (Khu vực phía Nam)

Thời gian: từ 08/08 – 09/08/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: 174 Hoàng Hoa Thám, P2, TP Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

 

 

     13

Quản lý và giám sát rủi ro trong lĩnh vực công nghê tài chính (Fintech)

Thời gian: từ 12/08 -16/08/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Trung tâm phụ nữ và phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: 

 

 

14

Nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra (lớp 1)

Thời gian: từ 05/08 – 16/08/2019

Hình thức: Học tập trung

Địa điểm:  Phân viện Nghệ An, 210 Đường Bình Minh, tx Cửa Lò, Nghệ An

Danh sách học viên: 

 

 

15

Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thanh tra giám sát ngân hàng

Thời gian: từ 20/08 – 21/08/2019

Hình thức: học trực tuyến

Địa điểm:  25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội và CN tỉnh, thành phố

Danh sách học viên: 

 

 

16

Nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra (lớp 2)

Thời gian: từ 19/08 – 30/08/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Phân viện Vũng Tàu, 174 Hoàng Hoa Thám, P2, Thành phố Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

 

 

17

Kỹ năng lái xe an toàn và làm chủ kỹ thuật sử dụng các oto đời mới; văn minh giao tiếp; văn hóa ứng xử cho lái xe

Thời gian: từ 22/08 – 23/08/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Phân viện Nghệ An, 210 Đường Bình Minh, tx Cửa Lò, Nghệ An

Danh sách học viên: 

 

 

    18

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền và quản lý kho quỹ

Thời gian: từ 09/09 – 13/09/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Phân viện Nghệ An, 210 Đường Bình Minh, tx Cửa Lò, Nghệ An

Danh sách học viên: 

 

 

19

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả

Thời gian: từ 09/09 – 13/09/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Trung tâm phụ nữ và phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: 

 

 

20

Sử dụng các phần mềm tin học Oracle BI trong tổng hợp kiểm tra dữ liệu

Thời gian: từ 16/09 – 20/09/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Hà Nội

Danh sách học viên: 

 

 

21

Học phần 4: Đánh giá tín dụng và phân tích dòng tiền – Chương trình đào tạo nghiệp vụ, then chốt trong quản lý NHTM do ATTF tài trợ

Thời gian: từ 16/09 – 20/09/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Phân viện Vũng Tàu, 174 Hoàng Hoa Thám, P2, Thành phố Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

 

 

 

22

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả

Thời gian: từ 16/09 – 20/09/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Phân viện Vũng Tàu, 174 Hoàng Hoa Thám, P2, Thành phố Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

 

 

 

23

Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dành cho lãnh đạo cấp phòng

Thời gian: từ 24/09 – 26/09/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Trung tâm phụ nữ và phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: