Trang chủ » Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG QUÝ II/2019

28/03/2019


 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG QUÝ II/2019

 

 

1

Kỹ năng thực hiện giám sát ngân hàng (lớp 1)

Thời gian: từ 03/04 – 05/04/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

Thông tin giảng viên:

 

 

2

Kỹ năng thực hiện giám sát ngân hàng (lớp 2)

thời gian: từ 09/04 – 11/04/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Nghệ An

Danh sách học viên:

 

 

3

Bồi dưỡng vận hành quản lý hệ thống phát hành kho quỹ tập trung

Thời gian: từ 04/04 – 05/04/2019

Hình thức: học trực tuyến

Địa điểm:

Danh sách học viên: 

 

 

4

Nghiệp vụ quản lý ngoại hối, vàng và thanh toán quốc tế

Thời gian: từ 09/04 – 11/04/2019

Hình thức: học trực tuyến

Địa điểm:

Danh sách học viên: 

 

 

5

Kỹ năng phân tích tổng hợp và viết báo cáo nâng cao (lớp 2)

Thời gian: 05 ngày từ 08/04 - 12/04/2019

Địa điểm: Vũng Tàu

Danh sách học viên:

 

 

6

Kỹ năng phân tích tổng hợp và viết báo cáo nâng cao (lớp 3)

Thời gian: 05 ngày từ 22/04 – 26/04/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Hải Phòng

Danh sách học viên: 

 

 

7

Bồi dưỡng kiến thức đấu thầu chuyên sâu và xử lý tình huống trong đấu thầu

Thời gian: từ 09/04 – 11/04/2018

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: 

 

 

 

8

Quản trị nhân sự cơ bản (lớp 1)

Thời gian: từ 06/05 – 10/05/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Hải Phòng

Danh sách học viên: 

 

 

9

Quản trị nhân sự cơ bản (lớp 2)

Thời gian: từ 13/05 – 17/05/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

 

 

10

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng (lớp 2)

Thời gian: 10 ngày từ 06/05 – 17/05/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Hà Nội

Danh sách học viên: 

11

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng (lớp 3)

Thời gian: 10 ngày từ 20/05 -31/05/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

 

 

12

Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, tín dụng ngành kinh tế

Thời gian: từ 10/05/2019

Hình thức: học trực tuyến

Địa điểm: 

Danh sách học viên: 

 

 

13

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền và quản lý kho quỹ

Thời gian: từ 13/05 – 17/05/2019

Hình thức: học trực tuyến

Địa điểm: 

Danh sách học viên: 

 

 

14

Tập huấn sử dụng công cụ hỗ trợ cho nhân viên bảo vệ

Thời gian: từ 21/05 – 23/05/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Nghệ An

Danh sách học viên: 

 

 

15

Kỹ năng lái xe an toàn và làm chủ kỹ thuật sử dụng các oto đời mới; văn minh giao tiếp; văn hóa ứng xử cho lái xe

Thời gian: từ 30/05 – 31/05/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Nghệ An

Danh sách học viên: 

 

 

 

16

Kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và phòng chống tham nhũng (lớp 1)

Thời gian: từ 03/06 – 07/06/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Hải Phòng

Danh sách học viên: 

 

 

17

Kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và phòng chống tham nhũng (lớp 2)

Thời gian: từ 10/06 – 14/06/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

 

 

18

Phân tích tín dụng

Thời gian: từ 24/06 – 28/06/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Vũng Tàu

Danh sách học viên: