Trang chủ » Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG QUÝ I/2019

16/01/2019


 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG QUÝ I/2019

 

 

1

Chương trình “Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên”

Thời gian: 40 ngày từ 23 /01 – 29/03/2019

Hình thức: học trực tuyến

Địa điểm:

Danh sách học viên: 

Link tải tài liệu: TL1

 

 

2

Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

thời gian: 3 tháng từ 21/01/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Hà Nội

Danh sách học viên:

 

 

3

Nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra

Thời gian: 10 ngày từ 25/02 – 08/03/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

 

 

4

Nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra

Thời gian: 10 ngày từ 11/03 – 22/03/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Hải Phòng

Danh sách học viên: 

 

 

5

Bồi dưỡng giảng viên kiêm chức NHNN

Thời gian: 05 ngày từ 11/03 - 15/03/2019

Địa điểm: Hà Nội

Danh sách học viên:

 

 

6

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo (nâng cao)

Thời gian: 05 ngày từ 18/03 – 22/03/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Hà Nội

Danh sách học viên: 

 

 

7

Phân tích ngành kinh tế

Thời gian: 05 ngày từ 25/03 – 29/03/2018

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Hà Nội

Danh sách học viên: 

 

 

 

8

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, giám sát ngân hàng

Thời gian: 17 ngày từ 25/02 – 19/03/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Nghệ An

Danh sách học viên: 

 

 

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, giám sát ngân hàng

Thời gian: 17 ngày từ 11/03 – 02/04/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

 

 

10

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng

Thời gian: 10 ngày từ 25/03 – 05/04/2019

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Nghệ An

Danh sách học viên: 

 

 

11

Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính

Thời gian: 30 ngày từ tháng 04/2018

Hình thức: học tập trung

Địa điểm:  Hà Nội

Danh sách học viên: