Trang chủ » Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG QUÝ IV/2018

28/09/2018


 

 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG QUÝ IV/2018

 

 

1

Chương trình đào tạo cán bộ kế toán NHNN

Thời gian: 20 ngày từ 19 /09 – 02/11/2018

Hình thức: học trực tuyến

Địa điểm: 25 Lý Thường Kiệt và CN các tỉnh, thành phố

Danh sách học viên: 

Thông tin giảng viên:

 

 

2

Chương trình bồi dưỡng cán bộ mới tuyển dụng

hời gian: 10 ngày từ 24/09 – 05/10/2018

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Phân viện Vũng Tàu, 174 Hoàng Hoa Thám, p2, TP Vũng Tàu

Danh sách học viên: 

 

 

3

Định giá công cụ thị trường tiền tệ và trái phiếu

Thời gian: 03 ngày từ 01/10 – 03/10/2018

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Trung tâm phụ nữ và phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

4

Kiểm soát, kiểm toán nội bộ QTDND

Thời gian: 02 ngày từ 06/10 - 07/10/2018

Địa điểm: TP Nam Định

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng

Thời gian: 05 ngày từ 08/10 - 12/10/2018

Địa điểm: Phân viện Nghệ An, 210 Đường Bình Minh, TX Cửa Lò – Nghệ An

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

6

Chính sách tiền tệ và tỷ giá trong khu vực

Thời gian: 05 ngày từ 08/10 – 12/10/2018

Địa điểm: 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

7

Kỹ năng lái xe công vụ, lái xe an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông

Thời gian: 02 ngày từ 13/10 – 14 /10/2018

Địa điểm: Phân viện Nghệ An, 210 đường Bình Minh, TX Cửa Lò – Nghệ An

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

 

8

Nghiệp vụ nhận biết tài liệu thật giả trong lĩnh vực Ngân hàng

Thời gian: 02 ngày từ 13/10 – 14/10/2018

Địa điểm: Phú Thọ

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

9

Kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả

Thời gian: 02 ngày từ 13/10 – 14/10/2018

Địa điểm: Quảng Bình

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

10

Quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán của NHTM – Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Thời gian: 01 ngày từ 13/10 /2018

Địa điểm: Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

11

Khung Thanh tra giám sát rủi ro

Thời gian: 05 ngày từ 15/10  - 19/10/2018

Địa điểm: 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Danh sách học viên:

 

 

12

Sử dụng các hàm excel về quản lý, phân tích, liên kết cơ sở dữ liệu

Thời gian: 05 ngày từ 15/10 - 19/10/2018

Địa điểm: Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

13

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng

Thời gian: 05 ngày từ 15/10 - 19/10/2018

Địa điểm: Phân viện Vũng Tàu, 174 Hoàng Hoa Thám, p2, TP Vũng Tàu

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

14

Bồi dưỡng công nghệ thông tin, nghiệp vụ thanh toán cho cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng

Thời gian: 03 ngày từ 16/10 - 18/10/2018

Địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

15

Quy trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC

Thời gian: 02 ngày từ 18/10 – 19/10/2018

Địa điểm: TT tập huấn nghiệp vụ ngân hàng, 75 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng

Danh sách học viên: xem tại đây

 

16

Sử dụng các hàm excel về quản lý, phân tích, liên kết cơ sở dữ liệu (nâng cao)

Thời gian: 05 ngày từ 22/10 - 26/10/2018

Địa điểm: Phân viện Vũng Tàu, 174 Hoàng Hoa Thám, P2, TP Vũng Tàu

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

17

Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ COSO

Thời gian: 05 ngày từ 29/10 – 02/11/2018

Địa điểm: Hà Nội.

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

18

Phân tích báo cáo tài chính của các TCTD

Thời gian: 05 ngày từ 05/11 – 09/11/2018

Hình thức học: học trực tuyến

Địa điểm: 25 Lý Thường Kiệt và CN tỉnh thành phố

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

19

Nghiệp vụ nhận biết tài liệu thật giả trong lĩnh vực ngân hàng

Thời gian: 02 ngày từ 10/11 – 11/11/2018

Địa điểm: Phú Thọ

Danh sách học viên: xem tại đây

 

20

Sử dụng hàm Excel về quản lý, phân tích, lien kết cơ sở dữ liệu (nâng cao)

Thời gian: 05 ngày từ 12/11 – 16/11/2018

Địa điểm: Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây